Home / Tag Archives: زیبایی شناسی در فیلم کوتاه

Tag Archives: زیبایی شناسی در فیلم کوتاه

کارگاه فیلم باموضوع زیبایی شناسی در فیلم کوتاه توسط دکتر احمد الستی برگزارشد.

photo_2016-05-24_00-09-51

کارگاه  زیبایی شناسی در فیلم کوتاه توسط دکتر احمد الستی با استقبال پر شور سینماگران،سینما دوستان و دانشجویان همراه بود. دوشنبه ۳ خرداد کتابخانه مرکزی عکس ها از الهه فخاری و میلاد منتظر متن کارگاه زیبایی شناسی در فیلم کوتاه دکتر الستی  

ادامه متن »